Кисти плоские “СТАНДАРТ”

Кисть плоская “СТАНДАРТ” 3/4″/20 мм

Кисть плоская “СТАНДАРТ” 1″/25 мм

Кисть плоская “СТАНДАРТ” 1,5″/38 мм

Кисть плоская “СТАНДАРТ” 2″/50 мм

Кисть плоская “СТАНДАРТ” 2,5″/63 мм

Кисть плоская “СТАНДАРТ” 3″/75 мм

Кисть плоская “СТАНДАРТ” 4″/100 мм

 кисть ст